EEN

WEEK

LAB

LAB is een gesubsidieerde en erkende school die haar leerlingen breed wil opleiden en laten proeven van verschillende zaken vooraleer zij een keuze moeten maken.


Daarom opteert LAB in haar eerste twee graden voor een algemene, brede ASO-opleiding.
Door leerlingen te laten ontdekken waar hun interesses, talenten en passie liggen, kunnen zij in de derde graad een bewuste keuze maken voor een eerste specialisatie of voor een duaal leertraject.


Bij LAB schakelen we kennis uit alle domeinen aan elkaar. Zo maken we kennis tastbaar, makkelijker te onthouden en toe te passen, zinvol kortom. Eén week LAB ziet er dan ook beduidend anders uit dan een doorsnee schoolweek met lesuren van 50 minuten. Hieronder zie je een weekschema van een leerling uit 1A.
We leggen uit wat elk blok precies inhoudt.

Let op: de start- en einduren zijn louter indicatief!

MODULE

TALEN &

WETENSCHAP

Tijdens de module TALEN gaan we aan de slag met de vakken Nederlands, Frans en Engels.
In de module WETENSCHAP zit wiskunde, natuurwetenschappen en aardrijkskunde.


Tijdens deze modules worden begrippen en concepten verkend, leren we wat we zien correct te benoemen en
wordt theoretische kennis verankerd. Leerlingen kunnen op een wekelijkse studiewijzer aflezen wat precies de leerstof is die
voor de verschillende vakken moet worden verwerkt. Voor meer abstracte leerinhoud zijn er korte instructiemomenten,
andere leerinhouden worden individueel, in groep of met behulp van de leerkracht verwerkt.


Leerlingen leren op eigen tempo en kiezen zelf met welk van de vakken ze aan de slag gaan.
De begeleidende leerkrachten zien erop toe dat alle leerstof die voorzien is voor die week wordt verwerkt.
Leerlingen met een talent voor één van de taalvakken kunnen ervoor kiezen om zich hier extra in te verdiepen.
Leerlingen die nood hebben aan meer uitleg kunnen een extra instructiemoment aanvragen bij de begeleidende leerkrachten.

ONDERZOEKS
PROJECT

STEM

Tijdens het onderzoeksproject STEM passen de leerlingen de opgedane kennis uit de modules TALEN en WETENSCHAP
toe in uitdagende contexten. De vakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde, wiskunde en techniek komen hier geïntegreerd aan bod.


Hier scherpen we hun probleemoplossend vermogen mee aan. Creatief out-of-the-box denken is daarbij een must. De leerlingen presenteren de uitkomst van hun onderzoek mondeling voor een jury of verwerken ze in een rapport. Op die manier leren ze werken met diverse softwarepakketten en -toepassingen als Office, Photoshop, filmen in tijdsverloop, enzovoort.

De wereld wordt steeds gekker, lijkt het wel: fake news, zwart-wit denken, vluchtelingen, op hol geslagen sociale media, wij-zij denken…
Steeds sneller wordt onze maatschappij groter, complexer, uitdagender.

Net daarom vindt LAB het belangrijk kinderen wereldwijs te maken en hen te wapenen met de juiste tools en inzichten om goed te functioneren in onze samenleving. Tijdens de lessen cultuurbeschouwing brengen we onze leerlingen de kunst van het nuanceren bij, de kennis over die ‘andere’, de kracht van constructief respect. Deze lessen vertrekken vanuit een maatschappelijk kader en behandelen vier centrale thema’s: fysiek en psychisch welzijn, burgerzin, duurzaamheid en diversiteit.


Tijdens het onderzoeksproject cultuur passen de leerlingen ook de opgedane kennis uit de modules TALEN EN WETENSCHAPPEN toe binnen uitdagende contexten. Hierbij worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en techniek geïntegreerd.

ONDERZOEKS
PROJECT

CULTUUR

ARTISTIEKE

OPVOEDING

Kunst is een taal waarmee je dromen of ideeën vorm geeft. Kunst stelt je in staat te ontwerpen wat technisch (nog) niet mogelijk is.
Tijdens artistieke vorming ontdek je de beeldende kracht van lijnvoering, de schoonheid van een melodielijn, de technische kant van spreken.

Artistieke vorming bij LAB is dus niet beperkt tot zingen en tekenen. LAB wil haar leerlingen laten proeven van beeldhouwen, grafisch ontwerp, musical, fotografie, schilderkunst, woord & drama. Zo leren we jongeren een taal aan waarmee ze hun verbeelding kunnen verwoorden. Zo scherpen we hun creativiteit en innovatievaardigheden aan!

‘Beweeg meer, leef gezond, leer eciënter’. Een principe dat LAB toepast in haar dagelijkse werking.
Een goede gezondheid en fysieke activiteiten bevorderen immers het cognitief proces en dragen bij aan de sociale ontwikkeling van elk kind.
Naast de wekelijkse les lichamelijke opvoeding investeert LAB in een dagelijks sport- en spelmoment.
Daarbij komen niet alleen klassieke sporten en creatieve bewegingsvormen aan bod maar is er ook aandacht voor onder andere rugscholing en EHBO.

LICHAMELIJKE
OPVOEDING

SPORT & SPEL

ONTDEKKINGS-

MODULES

De LAB-ontdekkingsmodules zijn zo ontworpen dat ze leerlingen onderdompelen in verschillende interessegebieden. Zo kunnen ze zelf ontdekken waar ze warm van worden of net ijskoud…

 

Soms zijn leerlingen er van overtuigd dat ze ‘iets’ niet zullen of willen kunnen – daarom doorlopen de leerlingen in de 1ste graad alle modules. Zo leren ze doorbijten, worden ze verrast door talenten waarvan ze het bestaan niet wisten en kunnen ze met de hand op het hart zeggen: “Dit is echt (n)iets voor mij!”

HUISWERK

KLAS

Ben je als ouder zelf ook niet meer helemaal mee met de stelling van Thales?
Vind je het moeilijk om je kind goed te begeleiden bij zijn of haar schoolwerk? En worstel je ook met de huidige druk-druk-druk-tijden?
Voor LAB is de huiswerkklas een plaats waar leerlingen de kans krijgen om onder begeleiding van een leerkracht aan de slag te gaan.
Raakte een oefening niet op tijd af, zijn er toch nog vragen over de leerstof of bereid je graag de lessen van de volgende dagen al voor?
Tijdens de huiswerkklas wordt tijd en ruimte gemaakt om hier op maat van de individuele leerlingen aan te werken.

  • Facebook Social Icon