Goesting om te blijven leren, dat krijg je in eerste instantie mee van gedreven leraren.

Hun invloed is doorslaggevend bij het ontwikkelingsproces van jouw kind.

LAB selecteert leerkrachten dan ook uiterst zorgvuldig op basis van kennis én motivatie.

Elke LAB-leerkracht werkt over de vakgrenzen heen volgens onze vier pijlers:

GEDREVEN

ONDERWIJS

GEDREVEN

LERAREN

PROFESSIONELE

LERAREN

Als je alleen voor de klas staat, dan is zelfevaluatie geen simpele klus.

Dat terwijl net jouw invloed doorslaggevend is bij het ontwikkelingsproces van je leerlingen.

Bij LAB zijn leerkrachten nooit alleen. Ze denken over de vakgrenzen heen en werken intensief samen aan de projecten (zie ‘één week LAB’). Collega’s zijn elkaars klankbord.

Samenwerken vraagt ook om coaching. Daarom voorziet LAB ook in professionaliseringstrajecten voor zijn leraren, in samenwerking met onderwijswetenschappers van UAntwerpen.

 

Op die manier garanderen we dat LAB-leraren het leerproces van je kind structuur en richting kunnen geven, dat ze hen kunnen begeesteren en actief en geëngageerd bezig zijn met lesgeven. Ze evalueren daarbij hun vooropgestelde leertraject, detecteren problemen of tekortkomingen en zoeken samen met de andere leerkrachten naar oplossingen.

Elk kind is anders en heeft een aparte benadering, een ander soort aandacht nodig.

LAB-Leraren bekijken leren vanuit het oogpunt van de leerling: wat is zijn voorkennis?

Welke misvattingen heeft een leerling? Op welke manier kan je hem warm maken en hoe activeer je hem? LAB-leraren bezitten voldoende vakinhoudelijke kennis om betekenisvolle en gepaste feedback te geven aan elke leerling.

VAN AANDACHT 

BLIJF JE LEREN

GOED

LEREN

LEREN

Goed leren leren, dat doe je niet alleen.

LAB-leraren stimuleren en ondersteunen je kind bij het verkennen, verwerven, toepassen en verruimen van kennis en vaardigheden.

Ze leren de jongeren ook gepast omgaan met frustraties en leren hen door te zetten, ook als het moeilijk gaat.

Bij LAB bouwen directie en leraren samen aan een positief schoolklimaat waar ook fouten erkend worden als leerkansen.

Alleen in zo’n klimaat voelen leerlingen, leraren en directie zich veilig om te verkennen, uit te proberen en vooral heel veel te leren.

POSITIEF  

LEER

KLIMAAT

  • Facebook Social Icon