1A & 1B 2021-22 

De aanmeldingsprocedure is inmiddels afgesloten.
Hoe deze in zijn werk ging, dat lees je hieronder.

JE BEHOORT TOT EEN VOORRANGSGROEP

GOED OM WETEN

Binnen onze inschrijvings- en aanmeldingsprocedure zijn wij verplicht om te streven naar sociale mix en sociale cohesie. Hiervoor maken wij gebruik van de systematiek van dubbele contingentering.

Leerlingen worden hierbij ingedeeld in 2 groepen, indicator of niet-indicator leerlingen. Vervolgens wordt bewaakt dat deze groepen in een bepaalde verhouding vertegenwoordigd zijn.

Dit heeft voor leerlingen uit voorrangsgroepen geen enkel gevolg.

 

Bij de inschrijving van jouw kind vragen we je hierdoor WEL om ons volgende informatie te geven:

 • Ontving je gezin in het schooljaar 2019-2020 of in het schooljaar 2020-2021 minstens één schooltoeslag van de Vlaamse Gemeenschap?
   

 • Bezit de moeder een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs?
   

 • Alle gegevens die jij ons ter beschikking stelt, vallen onder de gdpr-wetgeving en worden door ons enkel gebruikt voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

 

***De voorrangsperiode is afgesloten***

Je kon hiervoor inschrijven van 04/01/2021 t.e.m. 22/01/2021. Behoor je tot de voorrangsgroep en schreef je niet tijdig in, dan vervalt je voorrang. Wil je alsnog inschrijven, dan moet je de aanmeldingsprocedure volgen.

Heb je al een kind dat ingeschreven is bij LAB, en wil je zijn/haar broer of zus inschrijven voor 1A of 1B?

 

De inschrijvingsperiode voor 1A en 1B start met een periode waarbij leerlingen die tot volgende voorrangsgroepen behoren – dat is wettelijk zo bepaald - zich kunnen inschrijven.

1. KINDEREN VAN DEZELFDE LEEFENTITEIT:

 • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders)
  al dan niet wonend op hetzelfde adres,

 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder)
  al dan niet wonend op hetzelfde adres,

 • kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben
  maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. plusbroers en -zussen).

2. KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN

JE BEHOORT NIET TOT EEN VOORRANGSGROEP?

SCHOOLREGLEMENT EN

PEDAGOGISCH PROJECT

 

Net als vorig jaar maakt LAB gebruik van een aanmeldingsprocedure i.s.m. Sivibu Buggenhout.

 

Via een aanmeldingsprocedure laat jij de organiserende scholen weten dat je jouw zoon of dochter bij hen wenst in te schrijven. Je geeft basisinformatie over je kind (geboortedatum, adres, rijksregisternummer) en je contactgegevens. En je laat weten in welke school je graag wil inschrijven. In dit geval geef je dus aan of je je kind kandidaat stelt voor LAB of voor Sivibu, of je kan voor beide aanmelden.

 

Alle gegevens die jij ons ter beschikking stelt, vallen onder de gdpr-wetgeving en worden door ons enkel gebruikt voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Na het ophogen van de capaciteit en na het in rekening brengen van het aantal leerlingen dat tijdens de voorrangsperiode inschreef per indicatorgroep (indicator of niet-indicator) krijgen we volgende verdeling voor het eerste jaar secundair bij LAB:

1A: 42 vrije plaatsen, waarvan 21 indicator- en 21 niet-indicatorleerlingen*

1B: 6 vrije plaatsen, waarvan 1 indicator- en 5 niet-indicatorleerlingen*

*lees: 'goed om weten' i.v.m. de betekenis van indicator- en niet-indicatorleerlingen

Bij het inschrijven dien je je met beide akkoord te verklaren. 

DIT MOET JE DOEN:

1.

De aanmeldingsprocedure loopt van maandag 1 februari 2021, 9.00u  t.e.m. 22 februari 2021, 20.00u. 

DIT MOET JE DOEN:

2.

De link naar het aanmeldingsformulier verschijnt hier om 9.00u. Denk eraan: het is geen race met volgnummers. Je hebt tijd tot 22 februari!

DIT MOET JE WETEN OVER AANMELDEN!

Als er geen plek is, moet ik dan naar die andere school?

Niets moet, je kan helemaal zelf kiezen: 

 • Je wil je zoon of dochter enkel inschrijven bij LAB: je meldt je enkel aan voor inschrijving bij LAB. Je geeft aan of je je zoon of dochter wil inschrijven voor 1A of 1B. Ben je nog niet zeker dat jouw kind een getuigschrift lager onderwijs zal krijgen? Dan is er de optie om hem of haar zowel voor 1A als 1B aan te melden.

 • Je wil je zoon of dochter enkel inschrijven bij Sivibu: je meldt je enkel aan voor inschrijving bij Sivibu.

 • Je wil je zoon of dochter liefst inschrijven bij LAB, maar als daar geen plaats meer is, wil je graag inschrijven bij Sivibu: je meldt je voor beide scholen aan.

 • Je wil je zoon of dochter liefst inschrijven bij Sivibu, maar als daar geen plaats meer is, wil je graag inschrijven bij LAB: je meldt je voor beide scholen aan.

01/

WAAR IS DE CAMPING?

Die is er niet. En je hoeft ook niet de snelste te zijn, want de volgorde van aanmelding speelt geen rol. Je hebt tijd van 01 februari, 9.00u tot en met 22 februari 2021, 20.00u om je zoon of dochter aan te melden via de link die je op de website van LAB en Sivibu vindt vanaf 01 februari om 9u. Je hebt dus drie weken de tijd. Het heeft géén zin om je zoon of dochter meerdere keren aan te melden.

02/

LOTING?

Ja. We verzamelen alle namen van kinderen die geregistreerd werden in het aanmeldingssysteem. Eerst worden de leerlingen verdeeld volgens de school of scholen van hun keuze. Op die manier krijg je twee urnes, eentje voor LAB, eentje voor Sivibu. Gaf je aan in beide scholen te willen inschrijven (met voorkeur), dan kom je in beide urnes terecht.

03/

DE ONSCHULDIGE COMPUTERHAND

Wanneer iedereen aan de juiste urne(s) is toegekend, volgt voor elke urne een loting. Die vindt plaats op donderdag 25 februari 2021. Een computeralgoritme, een digitale kinderhand zeg maar, kent aan elke aangemelde leerling een rangnummer toe. In volgorde van dat rangnummer, kennen we vervolgens de vrije plaatsen toe. Ook de eventuele plaats op de wachtlijst wordt toegekend op basis van dit rangnummer. Deze wachtlijst blijft gelden tot de vijfde schooldag van oktober. De bekendmaking van de resultaten van deze loting gebeurt op maandag 1 maart 2021.

04/

AANMELDEN ≠ INSCHRIJVEN

Kreeg je een vrije plaats toegewezen? Dan krijg je een ticket om je zoon of dochter in te schrijven. Met dat ticket kan je je van woensdag 03 maart 2021 t.e.m. zaterdag 03 april 2021 op afspraak komen inschrijven op het secretariaat. Over de regeling hieromtrent ontvang je bijkomende instructies samen met je ticket. Kreeg je een plaats op de wachtlijst toegekend? Dan contacteren wij je zodra er een plaats vrij komt. We raden je wel aan om ondertussen in te schrijven in een andere school. 

05/

HOEVEEL VRIJE PLAATSEN?

De capaciteit voor 1A bij LAB is vastgelegd op 101 leerlingen. Er zijn na de voorinschrijvingen 42 vrije plaatsen in 1A. De capaciteit voor 1B bij LAB is vastgelegd op 11 leerlingen. Er zijn na de voorinschrijvingen nog 6 vrije plaatsen bij LAB in 1B.

(Het aantal vrije plaatsen wordt ingevuld op maandag 25 januari, na afronding van de inschrijvingsperiode voor leerlingen uit voorrangsgroepen.)

06/

RANGNUMMERS EN TICKETS

Na loting krijgen de eerste 42 rangnummers voor 1A een ticket om zich te kunnen inschrijven. Alle volgende rangnummers, van 43 tot …, krijgen een plaats op de wachtlijst volgens dat rangnummer. Voor 1B geldt hetzelfde: de eerste 6 krijgen een ticket, alle volgende rangnummers een plaats op de wachtlijst.

(Vraagtekens worden ingevuld in functie van het aantal vrije plaatsen, zie opmerking vorige paragraaf.)

Ouders die een plaats op de wachtlijst toegekend kregen, schrijven hun kind best in een andere school in. Als zij later toch nog de mogelijkheid krijgen om in te schrijven bij LAB (of Sivibu), kan dat nog en vervalt de eerste inschrijving. 

07/

EEN TICKET VOOR BEIDE SCHOLEN?

Dat is best mogelijk. Je kiest dan zelf in welke school je jouw kind inschrijft. Je meldt de school waar je niet inschrijft schriftelijk (via mail) dat je jouw ticket op inschrijving laat vervallen. 

08/

1 TICKET, 1X WACHTLIJST?

Stel, je krijgt een ticket om in te schrijven in 1 van de 2 scholen, voor de andere school sta je op de wachtlijst. Je schrijft je kind in bij de ene school. Als je later toch nog de mogelijkheid krijgt om in te schrijven in de andere school, kan dat nog en vervalt je eerste inschrijving.

09/

OP BEIDE WACHTLIJSTEN? 

Stel, je staat voor beide scholen op de wachtlijst. Je schrijft je kind in een derde school in. Als je later toch nog de mogelijkheid krijgt om in te schrijven bij LAB of Sivibu, kan dat nog en vervalt je eerste inschrijving. 

10/

DUBBELE CONTINGENTERING

Een aanmeldingsprocedure werkt volgens het principe van de dubbele contingentering. Dat betekent dat we als school een aantal plaatsen moeten vrijhouden voor kinderen die recht hebben op een studietoelage en/of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Vergeet bij het invullen van het aanmeldingsformulier zeker niet om dit aan te duiden in het voorziene antwoordvak. Het is ook uiterst belangrijk om hier naar waarheid op te antwoorden, zoniet riskeer je de ongeldigverklaring van je aanmelding. Bij de effectieve inschrijving zal je een ‘verklaring op eer’ moeten ondertekenen. LAB en Sivibu behouden respectievelijk 31% en 28% van de plaatsen voor aan leerlingen die voldoen aan deze kenmerken (Percentage wordt bepaald door de overheid). Is het contingent niet volzet? Dan wordt het aangevuld met aanmeldingen die niet voldoen aan de kenmerken. 

11/

KLACHTEN

Heb je een klacht over de aanmeldingsprocedure zelf? Dan kan je hiermee terecht bij de disfunctiecommissie via inschrijven@labonderwijs.be. Ben je het niet eens met een niet-gerealiseerde inschrijving? Dan moet je je wenden tot de commissie inzake leerlingenrechten via commissie.leerlingen@vlaanderen.be.

12/

LAATSTE TIP: HERLEES!

Lees het vooral nog eens opnieuw, en opnieuw. Je vindt zo goed als zeker een antwoord op elke vraag. Vind je het écht niet, dan kan je ons elke weekdag bereiken van 9.00 tot 12.00u en van 13.00 tot 16.30u (op woensdag tot 12.15u) via 03/369 59 57, of via inschrijven@labonderwijs.be. Voor een middel tegen boterham-indigestie moeten we je echter doorverwijzen naar de apotheek.