JE WIL INSCHRIJVEN VOOR 

2A, 3A, 4A, 5A OF 6A, SCHOOLJAAR 2021-22?

De inschrijvingen (enkel online!) voor deze hogere jaren starten op maandag 19 april 2021 om 19.00 u. stipt. Klik hiernaast op de knop die overeenstemt met het leerjaar waarvoor je wil inschrijven.

 

Wat is er belangrijk bij het inschrijven?

 

1/ Het rijksregisternummer van je kind

De geldigheid van je inschrijving hangt hiervan af.

2/ Je studiekeuze:

2A:

Moderne Talen-Wetenschappen (geen keuze)

 

3A:

Natuurwetenschappen of

Humane Wetenschappen

 

4A:

Wetenschappen of

Humane Wetenschappen

 

5A:

Wetenschappen-Wiskunde of

Moderne Talen-Wetenschappen of

Humane Wetenschappen

 

6A:

Wetenschappen-Wiskunde of

Moderne Talen-Wetenschappen

 

3/ Schoolreglement en pedagogisch project

Je dient je bij inschrijving met beide akkoord te verklaren. Je  kan ze hier alvast nalezen.

4/ Verslag Buitengewoon Onderwijs

Had je kind de afgelopen jaren extra ondersteuning nodig? Dan kreeg het mogelijk een verslag voor buitengewoon onderwijs. Dit is een verslag dat wordt opgesteld door het CLB in samenspraak met de huidige school van je kind. Met dit verslag kan je inschrijven voor het buitengewoon onderwijs maar ook voor het reguliere onderwijs. 

 

Indien je inschrijft voor het reguliere onderwijs, ben je wettelijk verplicht om te melden dat je dit verslag hebt. Op deze manier kunnen scholen bekijken of hun ondersteuningsmogelijkheden voldoende toereikend zijn om te beantwoorden aan de ondersteuningsnoden van jouw kind.  

Update: de inschrijvingen verlopen zoals het hoort, enkel het versturen van de bevestigingsmails gaat iets trager dan gepland. Nog even geduld, je ontvangt b

WIJ VERKLAREN 2021-22 VOLZET VANAF:

Belangrijk om weten!

 

We zijn wettelijk verplicht om voor elke huidige leerling een plaats te voorzien in het volgende leerjaar, elke leerling moet immers kunnen doorstromen.

 

Aangezien het huidige schooljaar volzet verklaard is, zal je na je inschrijving automatisch een e-mail 'niet-gerealiseerde inschrijving' ontvangen (dat is de wettelijk verplichte benaming). In mensentaal betekent dit dat je op de wachtlijst staat. Je vindt in diezelfde mail ook je persoonlijke volgnummer op de wachtlijst terug.

 

Op het einde van het schooljaar houden wij delibererende klassenraden. Indien er na deze klassenraden plaatsjes vrijkomen, nemen wij chronologisch contact op met de kinderen die op de wachtlijst staan.

1A: 101 leerlingen.

1B: 11 leerlingen.

2A: 105 leerlingen.

3A: 105 leerlingen.

4A: 105 leerlingen.

5A: 90 leerlingen.

6A: 35 leerlingen.