1. ALGEMEEN

1.1. Wij danken u voor uw bezoek aan onze website www.labonderwijs.be die ter beschikking wordt gesteld door LAB, gevestigd in de Hekkestraat 26, 2890 Sint-Amands. Gegevensbescherming nemen wij ernstig. Naast de mogelijkheid om informatie te vergaren over de werking van LAB, om uw vragen te stellen via de contact pagina of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief garanderen wij ook een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons hiervoor op de Privacywet.

1.2. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken.

1.3. Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Website Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.

2. WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

2.1.  Wij verwerken de gegevens die u heeft ingegeven louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen geval verstrekt worden aan derden en worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2.  U kan LAB ten allen tijde verzoeken om uit te schrijven uit de nieuwsbrief.

2.3.  Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen. Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwekten. Zij zijn verplicht zich te houden aan de privacywet.

2.4.  U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

2.5.  Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren via e-mail. Deze kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens via tinneke.vankerckhoven@labonderwijs.be

  • Facebook Social Icon