1ste secundair B

Brugklas - verlengd traject

LAB biedt in het eerste jaar zowel de A-stroom als de B-stroom aan. Het eerste jaar secundair is opgesplitst in 1A en de brugklas 1B. Maar wat betekent dat nu?

De meeste kinderen starten in 1A. In brugklas 1B start je als je om een of andere reden een leerachterstand opliep in de lagere school. Zo kan een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie, een ziekte of verhuis ervoor zorgen dat je de lagere school niet met succes afrondde.

De bedoeling van brugklas 1B is om deze jongeren na één jaar in de brugklas opnieuw te laten starten in het eerste jaar A-stroom.

We zetten tijdens dit brugjaar in op taalontwikkeling, wiskundig inzicht, maar ook op zelfstandig leren werken.

Blijkt de A-stroom geen haalbare kaart? Dan begeleiden wij jou naar een passende richting in een school naar keuze.

Meer weten over dit verlengde traject?

Contacteer ons dan zeker voor een antwoord op maat van jouw kind.