top of page

"HELP,
DE INSPECTIE KOMT!"

Weinig scholen of leerkrachten staan te springen voor een bezoek van de onderwijsinspectie. Wij zien het als een kans om het onderwijs dat we aanbieden verder op punt te stellen.

DSCF3486.JPG

WAT BEOORDEELT DE INSPECTIE?

De onderwijsinspectie beoordeelt en stimuleert de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van het Vlaamse onderwijs. Daarbij plaatst ze altijd de ontwikkeling van elke lerende centraal.

VOLWAARDIGE TESTCASE

In schooljaar 2021-2022 startte de onderwijsinspectie met een nieuwe manier van doorlichten, met de nieuwe tool 'Doorlichten in dialoog'.
LAB werd een van de testcases.

 

HET RESULTAAT?

Bank vooruit, en een kus van de inspect...
Ach, hou het maar bij die bank vooruit. ;-)

Wat beoordeelt de inspectie

HOE BEOORDEELT DE INSPECTIE?

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van de school aan de hand van ontwikkelingsschalen.

 

Zo wil de onderwijsinspectie de school stimuleren om de kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De ontwikkelingsschalen bestaan telkens uit vier niveaus zoals hier afgebeeld.

LEGENDE INSPECTIE.png
hoe beoordeelt de inspectie
welk scores LAB

HOE SCOORDE LAB?

onderwijskundig_groen.png

In welke mate ontwikkelt LAB haar eigen kwaliteit op vlak van leerlingenbegeleiding?

cyclische_groen.png

In welke mate ontwikkelt LAB haar eigen kwaliteit op vlak van leerlingenbegeleiding?

brede_basiszorg_blauw.png

In welke mate verstrekt
LAB kwaliteitsvol onderwijs?

verhoogde zorg.png

In welke mate verstrekt
LAB kwaliteitsvol onderwijs?

leerlingenbegeleiding.png

Vormgeving van de leerlingenbegeleiding

EN VERGELEKEN MET HET
VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP?

Interpretatie van de scores - vergelijking met het Vlaamse onderwijslandschap
- vergelijking met 76 scholen Secundair onderwijs - informatie in de Onderwijsspiegel,
hier te downloaden -

ONDERWIJSKUNDIG BELEID SCORES2.png

VERGELIJKING MET HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

VLAAMSE SCORES

ONDERWIJSKUNDIG BELEID

Slechts in 28% van de scholen voor secundair onderwijs (n=21) komt het onderwijskundig beleid tegemoet aan de verwachting.

 

Deze scholen ontwikkelen de kwaliteit van hun onderwijsleerpraktijk en geven de onderwijsleerpraktijk en de professionalisering vorm aan de hand van doelgerichte maatregelen en afspraken. De teamleden worden door deze scholen ondersteund.

SCORES
CYCLISCHE EVALUATIE SCORES2.png

VERGELIJKING MET HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

VLAAMSE SCORES

SYSTEMATISCHE EVALUATIE
VAN DE KWALITEIT

In slechts 29% van de onderzochte scholen (n=22) komt de systematische evaluatie van de kwaliteit tegemoet aan de verwachting. Dat wil zeggen dat deze scholen systematisch verschillende aspecten van de schoolwerking evalueren en daarbij nadrukkelijk aandacht hebben voor de evaluatie van de onderwijsleerpraktijk. 

BREDE BASISZORG2.png

VERGELIJKING MET HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

VLAAMSE SCORES

BREDE BASISZORG

De brede basiszorg komt in dertien scholen (42%) tegemoet aan de verwachting. Dat betekent dat de school rekening houdt met de schoolcontext en de kenmerken van de leerlingen(groep) om een krachtige leeromgeving te creëren.

De school plant proactieve en preventieve acties in de volgende vier domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Het schoolteam implementeert die acties op schoolniveau en binnen de onderwijsleerpraktijk. De school volgt de leerlingen systematisch op. In de meerderheid van de onderzochte scholen (n=18; 58%) komt de brede basiszorg echter nog niet tegemoet aan de verwachting

DSCF3615.JPG

EEN GREEP UIT
DE FEEDBACK
VAN DE
ONDERWIJSINSPECTIE

  • LAB toont een exceptionele inzet
    op het metacognitieve

  • LAB besteedt veel aandacht aan feedback op het leerproces via het gebruik van succescriteria, evaluatierubrics, de eigen evaluatie-app en koppelt concrete acties aan de feedback

  • LAB onderscheidt zich door het werken met coaches

  • LAB onderscheidt zich op het vlak van gepersonaliseerd leren via de routes en de dynamische inzet ervan.

Je kan het inspectieverslag hier integraal downloaden. Omdat het om een 'try-out' van de nieuwe tool ging, vind je het verslag immers niet terug op de officiële website van de onderwijsinspectie. Dat betekent niet dat LAB geen volwaardige doorlichting kreeg, wel integendeel.

bottom of page