top of page

"HELP,
DE INSPECTIE KOMT!"

Weinig scholen of leerkrachten staan te springen voor een bezoek van de onderwijsinspectie. Wij zien het als een kans om het onderwijs dat we aanbieden verder op punt te stellen.

DSCF3486.JPG

WAT BEOORDEELT DE INSPECTIE?

De onderwijsinspectie beoordeelt en stimuleert de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van het Vlaamse onderwijs. Daarbij plaatst ze altijd de ontwikkeling van elke lerende centraal.

De onderwijsinspectie kwam twee keer langs bij LAB Sint-Amands.

Wat beoordeelt de inspectie

HOE BEOORDEELT DE INSPECTIE?

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van de school aan de hand van ontwikkelingsschalen.

 

Zo wil de onderwijsinspectie de school stimuleren om de kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De ontwikkelingsschalen bestaan telkens uit vier kleurniveaus zoals hier afgebeeld.

LEGENDE INSPECTIE.png
hoe beoordeelt de inspectie
20230928_140259.jpg

In april 2023 kregen we een inspectieteam over de vloer voor een brede doorlichting. Zij voeren zowel een onderzoek uit van de kwaliteits-ontwikkeling van de school als van de onderwijsleerpraktijk zelf.

 

Ze bezoeken hiervoor de leeractiviteiten, onderzoeken ze documenten, websites en evaluaties en gaan ze in gesprek met leercoaches, leerlingen en ouders.

BREDE DOORLICHTING 2023

Brede doorlichting 2023

BREDE DOORLICHTING 2023

IN WELKE MATE ONTWIKKELT DE SCHOOL HAAR EIGEN KWALITEIT?

Screenshot 2023-10-06 at 15.45.23.png
In welke mate

WAARDERING

VISIE EN STRATEGISCH BELEID

De manier waarop het schoolteam zijn
visie ontwikkelt, een strategisch beleid voert en alle coaches (leraren) ondersteunt, is een voorbeeld van goede praktijk.

IMG_7860.jpg

WAARDERING

ORGANISATIE-
BELEID

De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie, dialoog en efficiëntie belangrijk zijn.

De verschillende participatieorganen zoals het domein- en projectoverleg illustreren de participatieve ontwikkelingsdynamiek

WAARDERING

ONDERWIJSKUNDIG BELEID

De school geeft de onderwijsleerpraktijk, de begeleiding en de professionalisering vorm aan de hand van doelgerichte maatregelen en afspraken op schoolniveau, deelteamniveau en individueel niveau.

 

Ze ondersteunt de teamleden. De groeikans ligt in de afstemming van het gevalideerd doelenkader van het vernieuwde curriculum.

Waardering

WAARDERING

CYCLISCHE EVALUATIE VAN DE KWALITEIT

De school evalueert relevante aspecten van de schoolwerking systematisch en cyclisch. Opeenvolgende evaluaties zijn gericht op een continue groei of borgen van de kwaliteit.

WAARDERING

BORGEN EN
BIJSTUREN

De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten, met bijzondere aandacht voor de onderwijsleerpraktijk, de begeleiding, de leereffecten en het leerlingenwelbevinden.

IMG20230926212610.jpg

WAARDERING

BETROUWBARE EVALUATIE VAN DE KWALITEIT

De school evalueert haar kwaliteit doel-gericht op basis van diverse kwalitatieve en kwantitatieve bronnen. Ze betrekt bij haar evaluaties relevante partners en wendt geregeld inzichten uit onderzoek aan. De evaluaties zijn betrouwbaar.

BREDE DOORLICHTING 2023

IN WELKE MATE VERSCHAFT 
DE SCHOOL

 KWALITEITS-VOL
ONDERWIJS?

Screenshot 2023-10-06 at 16.31.51.png

BREDE DOORLICHTING 2023

GUNSTIG ADVIES,
WELKOM ADVIES

Het inspectieteam sprak zijn volste vertrouwen uit
met een GUNSTIG advies.

Bij het afsluiten kregen we mooie complimenten en pluimen voor de lerende cultuur en de kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling op LAB: 'Een voorbeeld op vlak van organisatiebeleid en visie.'

Uiteraard kregen we ook groeikansen en uitdagingen mee voor de onderwijsleerpraktijk. Als lerende organisatie zien we de vakgerelateerde ontwikkelkansen en feedback van het inspectieteam als een dankbare spiegel om te blijven groeien.

We gingen al in de loop van vorig schooljaar en ook tijdens het summercamp met onze coaches aan de slag om ons het nieuwe doelenkader nog meer eigen te maken.

Je kan het volledige verslag van de brede doorlichting hier downloaden.

EEN GREEP UIT DE FEEDBACK VAN HET INSPECTIERAPPORT

“We hebben de LAB-waarden aan de levende lijve gevoeld, we voelden ons onmiddellijk LABsters!”

“De durf om op deze manier school te maken, heeft een voelbare impact op de kwaliteit van het onderwijs”

“Het was een plezier om met jullie team te mogen werken, mensen zijn het duidelijk gewend om feedback te krijgen en ermee aan de slag te gaan.”

“Jullie hebben geen blinde vlekken!”

“Jullie leerlingen appreciëren enorm de mate van zelfstandigheid en vertrouwen die ze krijgen. Dit zorgt voor een fijne sfeer van gelijkwaardigheid op school waar je echt jezelf mag zijn en steeds nieuwe kansen krijgt.”

“Brede basiszorg is hier zo evident dat je hem moet zoeken, in jullie geval zou het zelfs niet zorg moeten noemen = goed onderwijs"

“Jullie genieten veel vertrouwen van ouders die bewust kozen voor LAB. Ze geven de positieve effecten op zelfbeeld aan en aandacht voor vaardigheden ‘voor het leven’ (plannen, verantwoordelijkheid, zelfsturing, peerreview)  als sterke punten.

feedback
DSCF3615.JPG

VOLWAARDIGE TESTCASE 2020

Ook in schooljaar 2020-2021 kwam de onderwijsinspectie al eens op bezoek bij LAB Sint-Amands. De inspectie startte toen met een nieuwe manier van doorlichten, met de nieuwe tool 'Doorlichten in dialoog'.

 

LAB werd een van de testcases. Het resultaat? Bank vooruit, en een kus van de inspect...
Ach, hou het maar bij die bank vooruit. ;-)
 

Hieronder vind je de resultaten van deze doorlichting.

onderwijskundig_groen.png

In welke mate ontwikkelt LAB haar eigen kwaliteit op vlak van leerlingenbegeleiding?

cyclische_groen.png

In welke mate ontwikkelt LAB haar eigen kwaliteit op vlak van leerlingenbegeleiding?

brede_basiszorg_blauw.png

In welke mate verstrekt
LAB kwaliteitsvol onderwijs?

verhoogde zorg.png

In welke mate verstrekt
LAB kwaliteitsvol onderwijs?

leerlingenbegeleiding.png

Vormgeving van de leerlingenbegeleiding

testcase

EN VERGELEKEN MET HET
VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP?

Interpretatie van de scores - vergelijking met het Vlaamse onderwijslandschap
- vergelijking met 76 scholen Secundair onderwijs - informatie in de Onderwijsspiegel,
hier te downloaden.
Deze vergelijking hoort bij de testcase uit 2020, de vergelijking voor de doorlichting 2023 verschijnt pas in de onderwijsspiegel 2024

ONDERWIJSKUNDIG BELEID SCORES2.png

VERGELIJKING MET HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

VLAAMSE SCORES

ONDERWIJSKUNDIG BELEID

Slechts in 28% van de scholen voor secundair onderwijs (n=21) komt het onderwijskundig beleid tegemoet aan de verwachting.

 

Deze scholen ontwikkelen de kwaliteit van hun onderwijsleerpraktijk en geven de onderwijsleerpraktijk en de professionalisering vorm aan de hand van doelgerichte maatregelen en afspraken. De teamleden worden door deze scholen ondersteund.

SCORES
CYCLISCHE EVALUATIE SCORES2.png

VERGELIJKING MET HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

VLAAMSE SCORES

SYSTEMATISCHE EVALUATIE
VAN DE KWALITEIT

In slechts 29% van de onderzochte scholen (n=22) komt de systematische evaluatie van de kwaliteit tegemoet aan de verwachting. Dat wil zeggen dat deze scholen systematisch verschillende aspecten van de schoolwerking evalueren en daarbij nadrukkelijk aandacht hebben voor de evaluatie van de onderwijsleerpraktijk. 

BREDE BASISZORG2.png

VERGELIJKING MET HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

VLAAMSE SCORES

BREDE BASISZORG

De brede basiszorg komt in dertien scholen (42%) tegemoet aan de verwachting. Dat betekent dat de school rekening houdt met de schoolcontext en de kenmerken van de leerlingen(groep) om een krachtige leeromgeving te creëren.

De school plant proactieve en preventieve acties in de volgende vier domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Het schoolteam implementeert die acties op schoolniveau en binnen de onderwijsleerpraktijk. De school volgt de leerlingen systematisch op. In de meerderheid van de onderzochte scholen (n=18; 58%) komt de brede basiszorg echter nog niet tegemoet aan de verwachting

DSCF3452.JPG

EEN GREEP UIT
DE FEEDBACK
VAN DE
ONDERWIJSINSPECTIE (TESTCASE 2020)

  • LAB toont een exceptionele inzet
    op het metacognitieve

  • LAB besteedt veel aandacht aan feedback op het leerproces via het gebruik van succescriteria, evaluatierubrics, de eigen evaluatie-app en koppelt concrete acties aan de feedback

  • LAB onderscheidt zich door het werken met coaches

  • LAB onderscheidt zich op het vlak van gepersonaliseerd leren via de routes en de dynamische inzet ervan.

Je kan het inspectieverslag hier integraal downloaden. Omdat het in 2020 om een 'try-out' van de nieuwe tool ging, vind je het verslag immers niet terug op de officiële website van de onderwijsinspectie.

bottom of page