top of page
Math and Geometry Tools

DE PROEF
OP DE SOM

Kalibratieonderzoek wiskunde
eerste graad secundair onderwijs

"LAB scoort zowel bij de peilingstoets Getallenleer als Meetkunde hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

LAB slaagt er ook in om de verschillen tussen haar leerlingen beter te beperken"

De Vlaamse overheid is sterk bezig met het opstellen van toetsen die scholen in staat moeten stellen om hun onderwijskwaliteit op te volgen en te evalueren. 

 

LAB naam in mei 2021 deel aan het kalibratieonderzoek voor de peiling wiskunde 1ste graad. Tijdens het onderzoek werd de toets Getallenleer en de toets Meetkunde afgenomen.

 

Gelet op de grootte van de steekproef (aantal deelnemende leerlingen 2.857), kunnen we veronderstellen dat de resultaten van deze peilingstoets normaal verdeeld zijn. Dat laat ons toe om een aantal conclusies te trekken:


 

 • Getallenleer

  • LAB scoort gemiddeld 279 op de peilingstoets, hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 250

  • De standaardafwijking van LAB (SD = 29) ligt beduidend lager dan de standaardafwijking van de volledige steekproef (SD = 50). Dat betekent dat LAB erin slaagt om de verschillen tussen haar leerlingen beter te beperken. 

 

 • Meetkunde

  • LAB scoort gemiddeld 285 op de peilingstoets, hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 250. 

  • De maximumscore behaald in de steekproef, werd behaald door een LABster (max LAB = 336)

  • De standaardafwijking van LAB (SD = 35) ligt beduidend lager dan de standaardafwijking van de volledige steekproef (SD = 50). Dat betekent dat LAB erin slaagt om de verschillen tussen haar leerlingen beter te beperken.

Je kan het volledige rapport hier nalezen

bottom of page