top of page
DSCF3820.JPG

CEGO(KU LEUVEN)
ONDERZOEK NAAR BETROKKENHEID

Binnen het project Warme Scholen voerde CEGO een flankerend onderzoek. CEGO, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, is verbonden aan de KULeuven en doet onderzoek naar de betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen.

WAT VERTELT EEN ONDERZOEK NAAR BETROKKENHEID?

Betrokkenheid is de best denkbare indicator voor het voltrekken van diepgaand leren (deep-level-learning). Betrokkenheid zegt iets over de mentale activiteit van de leerling maar is dus ook een  toetssteen voor de kwaliteit van de aanpak. In november 2021 vond een betrokkenheidscanning plaats op LAB bij 90 leerlingen van 1A tot 6A.

SCORES

BETROKKENHEID & DIEPGAAND

LEREN

In de tabel lees je wat er precies geobserveerd wordt en welke score dat oplevert.

Vanaf score 3.5 spreken we van een hoge betrokkenheid. Je kan er dan vanuit gaan dat er diepgaand leren plaatsvindt en dat de aanpakt werkt voor de leerling.

TABEL_BETROKKENHEIDSSCORES.png

HOGE BETROKKENHEIDSSCORES BIJ LAB

TABEL_LABSCORES.png

Uit het scanningsonderzoek bleek dat maar liefst 75% van onze leerlingen hoog betrokken is, 22% matig en slechts 2% laagbetrokken. Deze cijfers werden in het onderzoek vergeleken met de scores uit een steekproef (2020) Warme scholen in een eerder project.

OPMERKELIJKE VERSCHILLEN
IN SPREIDING

Vooral in de spreiding zijn opmerkelijke verschillen waar te nemen.

Grafiek 1 hieronder geeft de spreiding weer in de referentiescholen.

Grafiek 2 geeft de spreiding weer bij LAB.

Het aandeel hoog betrokken leerlingen is vele malen hoger. 

GRAFIEK 1

grafiek1_edited.jpg

GRAFIEK 2

grafiek2_edited.jpg
DSCF3611.JPG

Als je deze school binnenkomt, voel je onmiddellijk een positieve vibe. Leerkrachten en leerlingen spreken elkaar aan met de voornaam.
Dit creëert een samenhorigheidsgevoel.

(Uit het beschrijvend deel van de onderzoeksconclusies)

LAB HEEFT AUTONOMIEVERSTERKENDE LEERKRACHTEN

Het onderzoek brengt ook de leerkrachtenstijl en het klasklimaat in kaart.

Dat levert volgende resultaten op:

LEERKRACHTENSTIJL

LAB krijgt hier een
hoge gemiddelde score.


In hun omgaan met de leerlingen onderscheiden LAB leerkrachten zich het meest op de dimensie ‘Autonomieversterkend’.

Ze scoren ook hoger op ‘Stimulerend tussenkomen’ en ‘Gevoeligheid voor beleving’. 

KLASKLIMAAT

Hierbij worden sfeer, relatie met leerlingen, duidelijkheid (structuur/regels) en de relatie met de leerkracht in kaart gebracht.

Op elk onderdeel scoort LAB hoger dan de referentiescholen uit het eerder onderzoek.

 

Het verschil is het grootst in de deelrubriek ‘Duidelijkheid (structuur en regels)’. 

DSCF3609.JPG

CONCLUSIES
UIT HET CEGO-

ONDERZOEK

In het beschrijvend deel van rapport vinden we onder andere volgende conclusies terug: 

Leerlingen krijgen hier veel autonomie en worden voortdurend gestimuleerd om zelf initatief te nemen. De leerlingen worden benaderd vanuit een gelijkwaardige positie. Het samen op pad gaan staat hier heel centraal. Ze krijgen de kans om zaken zelf uit te zoeken en te proberen, fouten maken mag. Er wordt tegelijkertijd ook aangegeven dat ze ook hulp mogen vragen als ze vastlopen. Het taalgebruik is zeer suggestief en wordt niet overwoekert door ‘moeten’.

Als je bij LAB de school binnenkomt, voel je onmiddellijk een positieve vibe, een warme familiale sfeer. De sfeer is gemoedelijk. Hier word je niet opgeschrikt door een bel en spreken leerkrachten en leerlingen elkaar aan met de voornaam. Dit creëert een samenhorigheidsgevoel. Men heeft hier respect voor elkaar.

Als ze weten wat ze moeten doen, doen ze het ook gewoon

Vanzelfsprekendheden in vraag stellen, laat dat nu net zijn wat ze op LAB gedaan hebben en blijven doen. Ze stellen het systeem in vraag, durven afstand nemen van het vertrouwde en nieuwe wegen te behandelen.

bottom of page