2de graad A
VERDIEPEN

Natuurwetenschappen / Humane Wetenschappen

Modules: Sport, Beeldende Kunsten, Herborista, Fotografie, Talen (o.v.), Programmeren, FabLAB.

In het 1ste en 2de jaar kreeg je al een goed beeld van wat je interesseert en wat je minder goed ligt. De 2de graad bereidt je voor op de studiekeuze die je in de 3de graad zal maken.

De richting Wetenschappen focust niet louter op wetenschappen: talen, geschiedenis, economie en cultuur komen evengoed aan bod. 

 

In de richting Humane Wetenschappen ontdek je de basisbeginselen van psychologie en cultuurwetenschappen. Bij LAB krijg je in de richting Humane Wetenschappen een breder wiskundepakket dan standaard in deze richting. We doen dit bewust om je slaagkansen in het hoger onderwijs aanzienlijk te verhogen.

Je kiest 2 verschillende modules van telkens 15 weken per schooljaar. De modules zijn zo ontworpen om je breed te blijven oriënteren en toe te laten verschillende interessevelden te verkennen, ook niet-wetenschappelijke. In deze modules streven we ernaar om zo nauw mogelijk samen te werken met lokale bedrijven en partners.