top of page

HET LAB-MODEL

GOESTING GEVEN

OM TE BLIJVEN LEREN

Iedereen is het er al jaren over eens: onderwijs moet anders.

De maatschappij wordt steeds complexer, er komt steeds sneller nieuwe kennis bij.

De wereld schreeuwt om vernieuwers die buiten de bestaande conventies kunnen denken, jongeren die initiatief tonen en die over de nodige mentale weerbaarheid en flexibiliteit beschikken.

Dat alles vraagt om vakoverschrijdend leren werken en denken.

HET

ONDERWIJSLANDSCHAP

Traditioneel bestaat het Vlaamse onderwijslandschap uit twee types scholen. LAB combineert en gaat verder.

THEORIEGERICHT
ONDERWIJS

Hier wordt voornamelijk gedoceerd, geabsorbeerd, geoefend en getoetst. Er is nauwelijks ruimte om de theorie ook toe te passen.

THEORIEGERICHT ONDERWIJS

Dat is >

Dat is >

ERVARINGSGERICHT
ONDERWIJS

De zogenaamde methodescholen vertrekken vanuit het principe ‘leren door te doen’. Ze gaan grotendeels voorbij aan theoretische kennis die van belang is om kennis te verankeren en toe te passen in wisselende contexten.

ERVARINGSGERICHT

ONDERWIJS

Dat is >

INTEGRATIEF
ONDERWIJS

LAB combineert het beste van twee werelden en gaat nog een stuk verder via het Scandinavische model van de integratieve pedagogiek. We bieden een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte en persoonlijke kennis aan binnen verschillende contexten. Zo zetten we leerlingen aan tot ‘diep’ leren.

INTEGRATIEF

ONDERWIJS

Dat is >

onderwijslandschap

HET LAB-MODEL

DIEP LEREN NAAR SCANDINAVISCH MODEL

LAB biedt een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte en persoonlijke kennis aan binnen verschillende contexten. Zo zetten we je aan tot ‘diep’ leren.

Concreet? We werken geïntegreerd en brengen verschillende vakken samen in een aantal stimulerende leeractiviteiten. De vakgrenzen vervagen, en je ontdekt wat de link is tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen aardrijkskunde en geschiedenis,...

 

Zo begrijp je beter waarom je bepaalde zaken ‘moet’ leren. Soms vertrekken we vanuit de praktijk en komen we zo tot de theorie, soms omgekeerd.

Aanvullend moedigen we je in elke fase van het leerproces aan om je eigen vorderingen te evalueren, en zo je persoonlijke kennis te ontwikkelen.

EEN 

LERENDE 

SCHOOL

LAB wil uitdrukkelijk een lerende school zijn. We stellen onszelf continu in vraag en sturen bij, zodat we nog meer in onszelf kunnen geloven, en in de jongeren die bij LAB afstuderen.

Leerkrachten werken in team aan een uitdagende leeromgeving, leerlingen engageren zich om het beste uit zichzelf te halen, ouders om een open en constructieve dialoog aan te gaan met de school.

Dat maakt LAB tot een open, flexibel onderwijssysteem dat feedback van leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoach en CLB bekijkt en integreert waar het waardevol blijkt.

Niemand is ooit te oud om te leren, 
ook een school niet.

bottom of page