top of page
3de graad
Doorstroomfinaliteit

VOORBEREIDEN HOGER ONDERWIJS

Humane wetenschappen

Moderne Talen 

Wetenschappen- wiskunde 

In de 2de graad kreeg je inzicht in je eigen interesses en talenten. De derde graad bereidt je optimaal voor op verder studeren. De basis daarvoor legde je al in de eerste twee graden: je ontwikkelde en trainde je leervermogen, je leerstrategieën en onderzocht je eigen leerstijl. Dat alles zorgt ervoor dat je in de derde graad leert om regisseur te worden van je eigen leerproces. 

 

Via onderzoeksprojecten en stages laten we je verder kennis maken met bedrijven, externe experten, hogescholen en universiteiten. Op die manier kan jij aftoetsen of je interesses en talenten je leiden naar een studie en job die jouw passie doet groeien. We bereiden je bovendien optimaal voor op ijkingstoetsen en toelatingsexamens door deze al vanaf het vijfde jaar te integreren in het leer- en evaluatietraject. 

 

In het zesde jaar krijg je opnieuw de kans om een TAPAS-profiel af te nemen en zo na te gaan of je interessedomeinen in de loop van de derde graad zijn veranderd of niet. Dit profiel kadert in een breed en grondig oriënteringstraject dat je helpt bij het maken van een studiekeuze. 

 

Leerlingen in het zesde jaar kunnen via creditcontracten al een eerste keer kennismaken met de universiteit of hogeschool: ze volgen 1 vak, leggen er examen voor af en krijgen een vrijstelling als ze slagen voor dat examen.

De 3de graad Doorstroomfinaliteit zal op 01/09/23 nog niet beschikbaar zijn in LAB Sint-Niklaas.

bottom of page