top of page

DE TOEKOMST IS LEREND

ESF_LOGO_website-01.png

De Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds selecteerde negen projecten die bezig zijn met een radicaal nieuwe manier van leren en werken.

 

Ontdek hier het introductiefilmpje Leren Leven Werken 2050.

Lees hier meer over de 9 geselecteerde ESF Transitieprojecten

 

LAB Gedreven onderwijs, ondersteund door LAB Academy bv, is één van de geselecteerde projecten. Het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid voorzien in financiële steun voor de uitvoering van dit project.

Elk transitieproject vertrekt vanuit een droom. Hoe onze droom voor het onderwijs van de toekomst eruitziet, lees je hieronder.

DOORGEDREVEN BASISVORMING

In het Vlaamse onderwijs volgen jongeren tot hun 16 jaar een doorgedreven basisvorming, waar ze essentiële theoretische kennis verwerven, uiteenlopende complexe vaardigheden oefenen en hun leervermogen getraind wordt. De Vlaamse overheid stippelt hiervoor een curriculum uit dat niet domeinspecifiek is en voorziet daarnaast de mogelijkheid om een persoonlijk leertraject op te bouwen. Doorlopend brengen de leerling en zijn of haar lerarenteam groei- en leerkansen in kaart.

EIGEN LEERTRAJECT REGISSEREN

Na hun 16de regisseren jongeren hun eigen leertraject, waarbij academische, duale en praktijkgerichte componenten elkaar kunnen afwisselen en versterken. Dit tweede luik heeft een flexibele kwalificatiestructuur en optimaliseert de principes van de growth mindset, waardoor het systeem ook een opwaartse mobiliteit toelaat binnen de onderwijsloopbaan van jongeren.

SCHAKELTRAJECTEN

Concreet betekent dit dat jongeren die eerst kozen voor een beroepsopleiding, via een schakeltraject, toch de overstap naar algemeen of technisch onderwijs kunnen maken. Leren gebeurt vanaf 16 jaar niet meer louter op school maar in interactie met het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en met verregaande ICT-ondersteuning.

GOESTING OM TE BLIJVEN LEREN

De modulaire structuur van deze opleidingsfase laat jongeren toe om de arbeidsmarkt te verkennen en tegelijkertijd het contact met de school te behouden; om zich optimaal voor te bereiden op hogere studies en biedt de beste kans op levenslang leren met goesting. Ook werknemers die de schoolbanken reeds achter zich lieten, kunnen er opnieuw heen om hun lerend vermogen aan te scherpen.

LERENDE ORGANISATIES

Om dit leertraject optimaal te kunnen ondersteunen, bewaken scholen de eigen kwaliteit, durven ze experimenteren en zetten ze in op onderwijsinnovatie. Ze zijn, kortom, lerende organisaties. De hiërarchische structuur van de school is vlak, en zelfsturende lerarenteams dragen een verregaande verantwoordelijkheid over het eigen functioneren. Zij worden daarbij ondersteund door hun leidinggevende(n), pedagogische begeleiders en externe experten uit het bedrijfs- en de academische wereld.

LEERHUBS

Op die manier slagen scholen erin om een inspirerende leerhub te worden, waar leerkrachten gewaardeerd worden als autonome professionals, waar ruimte wordt gecreëerd voor onderlinge uitwisseling van expertise tussen school- en bedrijfsleven en waar leerkrachten én leerlingen zich blijvend kunnen ontwikkelen.

VAN-NAAR

BEWEGINGEN

De transitie maken naar Leren Leven Werken in 2050?

Dat betekent dat er enkele grote verschuivingen op til staan. Het transitieproject van LAB
focust zich specifiek op de volgende bewegingen.

TransitieTabel.png

1. BREED OPLEIDEN

GEREALISEERD

OP HET PROGRAMMA

LAB kiest ervoor om haar leerlingen zo breed mogelijk op te leiden tot 16 jaar. We worden daarbij echter gehinderd door de starre kwalificatiestructuur. Binnen het kader van dit ESF-project wil LAB, via een regelluwe omgeving, uittesten wat de voorwaarden, hindernissen en uitdagingen zijn om te komen tot de doorgedreven basisvorming waarvan sprake in de visie. Via deze testcase kunnen we de leerwinst in dergelijke opleidingsstructuur evalueren en beschrijven.

 • brede tweede graad door middel van leerroutes op maat van elk kind

 • er is een hoge mate van flexibiliteit voor leerlingen: leerlingen kunnen bijvoorbeeld de richting Wetenschappen volgen en er tegelijkertijd voor kiezen om het specifieke pakket van Humane Wetenschappen mee op te nemen. 

 • versnellen in het secundair onderwijs: tot op heden blijft het onmogelijk om leerlingen te laten “springen” (en een jaar over te slaan). Toch bieden LAB die mogelijkheid aan haar leerlingen, waarbij ze in het zesde jaar een langdurige stage kunnen volgen, vakken uit het Hoger Onderwijs volgen met een creditcontract of een jaar naar het buitenland gaan (met een gespecialiseerde organisatie).

 • Leerlingen die slagen in de tweede graad TSO kunnen bij LAB (zoals voorzien door de overheid) instromen in de derde graad ASO.

 • Overleg met departement om versnelde trajecten mogelijk te maken.

 • Een curriculumdossier dat de huidige kwalificatiestructuur verandert indienen.

2. LERENDE ORGANISATIE

GEREALISEERD

OP HET PROGRAMMA

Het installeren van een organisatiestructuur die flexibel en wendbaar is en die een lerende cultuur ondersteunt en koestert,  is een belangrijke voorwaarde om succesvolle en duurzame transitie in leren en werken te realiseren. Om scholen en bedrijven te helpen die transitie naar een lerende organisatie te maken, is het belangrijk dat zij kunnen beschikken over concrete tools en referentiekaders.

 

Op basis van de lessons learned bij LAB, willen we van onze school een leerhub maken, waar andere scholen, pedagogische begeleiders en bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot een lerende organisatie. Hierbij focussen we enerzijds op het stimuleren van het individuele leervermogen van schoolteams, leerlingen en medewerkers in bedrijven.

 

Dit leervermogen biedt de beste garantie op individuele gedragswijziging, een belangrijke voorwaarde om de shift naar een lerende organisatie mogelijk te maken. Anderzijds reiken we school- en bedrijfsleiders en pedagogische begeleiders tools aan die hen helpen hun organisatie te laten uitgroeien tot een lerende organisatie.

 • twee transitie-coachingstrajecten worden door LAB Academy begeleid: 1 middelbare school en 1 lagere school staan te popelen om te leren van LAB. We denken samen met hen na over een andere organisatiestructuur; we bieden hen opleidingen Verbindende Communicatie aan en leren en hen inzetten op duurzaam teamwerk. Zowel de directies als de lerarenteams van beide scholen worden hierbij betrokken. 

 • Samen met Agoria ontwikkelen we een traject rond lerende organisaties, waarbij bedrijven zichzelf kunnen inschalen ('Hoe ver staan we al?') en een ontwikkeltraject op maat kunnen ontwerpen.

 • Samenwerking bedrijven / school (on hold o.w.v. corona)

 • STEM projecten (chemie in de chocolade-industrie)

 • SUMMER school (leerexpertise van leerkrachten doorgeven aan bedrijven)

 • Open Campusdagen: leerkrachten, bedrijven, kunstenaars en academici inspireren elkaar (on hold o.w.v. corona)

 • Samenwerking AP Brussel Lerarenopleiding

 • Het LAB-model in de lerarenopleiding

 • LAB-leerkrachten leren van en met AP-docenten

 • LAB-leerlingen leren van en met AP-studenten

 • LAB schrijft een boek: een nieuwe gedragscode voor de leidinggevende. Hoe implementeer je gedeeld leiderschap in scholen?

 • Een curriculumdossier dat de huidige kwalificatiestructuur verandert indienen.

 • De Goestingmeter i.s.m. UAntwerpen: hoe meet je goesting om te leren? Een instrument dat je helpt groeien.

 • LAB Brussel: één (of twee) nieuwe LAB-scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ONDERSTEUNING NODIG?

Op zoek naar advies en begeleiding voor het opzetten van een transitieproject voor jouw school?
Stuur een mailtje naar kristien.bruggeman(at)labonderwijs(punt)be.

bottom of page