top of page

NIEUW BIJ LAB SINT-AMANDS:

2B STEAM

Sinds schooljaar '22-'23 kan je bij LAB Sint-Amands de richting 2B STEAM volgen.

 

STEAM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (constructie), Arts (kunsten) en Mathematics (wiskunde).

 

We laten je kennismaken met een breed pallet: zo ontdek jij waar je interesses en passie liggen en kan je met onze hulp de juiste studiekeuze maken.

Stationary photo

2B STEAM PROGRAMMA

STEAM kan je opsplitsen in twee grote onderdelen:

 • Basisvorming (20u): wiskunde, talen (Nederlands, Engels & Frans), geschiedenis, cultuurbeschouwing, natuurwetenschappen.

 • Keuzegedeelte (12u): 

  • 2u differentiatie: tijdens de differentiatie-uren bieden we je het pakket wiskunde uit 1A aan. Op die manier kan je het volgende schooljaar vlot doorstromen naar 2A als de klassenraad je dat toelaat.

  • 10u basisopties: de richting STEAM leidt je praktisch op. Je leert er producten maken, installaties bedienen en bij dit alles leer je informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken. Concreet leer je heel wat over elektriciteit en mechanica, houtbewerking, schildertechnieken en textieltechnieken (verven, printen, ontwerp ...).

En na 2B STEAM?

 1. Je stroomt door naar het derde jaar Arbeidsmarktgericht. Je bent voorbereid op heel wat STEM-richtingen (textiel, bouw, decor, ...) maar ook richtingen in de domeinen Mens & Maatschappij en Kunst & creatie behoren nog tot de mogelijkheden.
   

 2. Als dat mag van de klassenraad van 2A, kan je heroriënteren  naar 2A. We bekijken daarbij vooral hoe vlot je de leerinhouden en het wiskundepakket van 1A verwerkt hebt. 
   

 3. Als dat mag van de klassenraad van 3A, kan je opstromen naar het derde jaar Doorstroom of Dubbele finaliteit.

VIND JE HET ANTWOORD NIET OP JE VRAAG?

STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@LABONDERWIJS.BE.

bottom of page