top of page

AANMELDEN VOOR 1A OF 1B BIJ LAB SINT-AMANDS, SCHOOLJAAR 2024-25, DOE JE ZO!

De aanmeldingsperiode voor 1A en 1B start op 25 maart, 14 uur en loopt tot  19 april, 14 uur via het platform aanmelden.school

Heb je je tijdens deze periode niet aangemeld, maar wil je toch je kans wagen via de vrije inschrijvingen, dan kan je dat doen vanaf 14 mei, eveneens via het aanmeldingsplatform. Let op: voor 1A kom je op de wachtlijst terecht.

 

Bekijk onderstaand instructiefilmpje, zo ben je meteen helemaal mee.

Alle regels op een rij

De officiële regels over aanmelden en inschrijven kan je hieronder nalezen.

Je behoort tot een voorrangsgroep

Je hebt een kind dat al ingeschreven is bij LAB Sint-Amands en je een volgend kind inschrijven voor 1A of 1B? Ook dan moet je aanmelden via het platform www.aanmelden.school binnen de wettelijke aanmeldingsperiode. Het verschil met de niet-voorrangsgroep is dat je meteen zeker bent van een plaatsje.

Wie behoort tot de voorrangsgroep?

 

1. Kinderen van dezelfde leefentiteit:

-Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres,

-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres,

-kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. plusbroers en -zussen)

 

2. Kinderen van personeelsleden

Collega's krijgen van ons alle nodige info.

Wat heb je nodig als je tot de voorrangsgroep behoort?

  • Een computer met internet en een e-mailadres.

  • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

  • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Je vindt dit op de kids-ID, de isi+kaart of op een klever van het ziekenfonds.

  • Ook het rijksregisternummer van het kind dat de voorrang genereert, m.a.w. het rijksregisternummer van het kind dat al bij LAB op school zit. Of het rijksregisternummer van het personeelslid dat de voorrang genereert.

De aanmeldingsperiode start op 25 maart om 14 uur en eindigt op 19 april om 14 uur. Je hoeft je dus niet te haasten om je zo snel mogelijk aan te melden, en je bent bovendien zeker van een plek.

Heb je je tijdig aangemeld, dan zal je op 07 mei het bericht ontvangen dat je je kan inschrijven bij LAB Sint-Amands. De inschrijving zelf gebeurt online, je ontvangt hierover tijdig alle info.

Lees lager op deze pagina ook het schoolreglement en pedagogisch project na!

Je behoort niet tot een voorrangsgroep

Via het aanmeldplatform www.aanmelden.school laat je aan de organiserende scholen weten dat je je kind bij hen wenst in te schrijven. Je doorloopt het aanmeldingsproces zoals in het filmpje hierboven omschreven.

 

Wil je naar LAB Sint-Amands, dan zoek je ons tussen de andere scholen en je zet ons op nummer 1 van je keuzelijstje.  Je kan je lijstje verder aanvullen met één of meerdere scholen van deze lijst, maar dat is niet verplicht. 

Wat heb je nodig als je tot de niet-voorrangsgroep behoort?

  • Een computer met internet en een e-mailadres.

  • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

  • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Je vindt dit op de kids-ID, de isi+kaart of op een klever van het ziekenfonds.

Hoe worden de vrije plaatsen 'geloot'?

De onschuldige computerhand verdeelt de vrije plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Meer info hierover vind je op het aanmeldplatform.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

1.   Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Dat betekent dat je mag inschrijven in deze school.

2.   Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan je dossier opvolgen via de website.

3.   Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan je dossier opvolgen via de website.

Nog even dit: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden. En je kan ook kiezen om slechts één school aan te duiden.

De aanmeldingsperiode start op 25 maart om 14 uur en eindigt op 19 april om 14 uur. Je hoeft je dus niet te haasten om je zo snel mogelijk aan te melden.

Op 07 mei ontvang je het bericht met 1 van de 3 bovenstaande resultaten. Kreeg je LAB Sint-Amands toegewezen, dan kan je bij ons inschrijven. De inschrijving zelf gebeurt online, je ontvangt hierover tijdig alle info.

Lees lager op deze pagina ook het schoolreglement en pedagogisch project na!

Indicator- en niet-indicatorleerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen volgens een opgelegde verhouding.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

●  Het gezin ontving een schooltoeslag in 2022-2023 of 2023-2024.

●  De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs BSO

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen.

Als er geen plek is bij LAB, moet ik dan naar die andere school?

Niets moet, je kan helemaal zelf kiezen. Je kan zelfs kiezen om enkel LAB als schoolkeuze aan te duiden. Ben je nog niet zeker dat jouw kind een getuigschrift lager onderwijs zal krijgen? Dan is er de optie om hem of haar zowel voor 1A als 1B aan te melden.

Waar is de camping?

Die is er niet. En je hoeft ook niet de snelste te zijn, want de volgorde van aanmelding speelt geen rol. Je hebt tijd van maandag 25 maart 2024 om 14.00u tot en met maandag 19 april 2024 om 14.00u.

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee. Als je je hebt aangemeld, krijg je op 9 mei 2024 een e-mail met het resultaat. Kreeg je een vrije plaats toegewezen? Dan vind je in deze e-mail de instructies om in te schrijven in de school. Kreeg je bij ons een plaats op de wachtlijst toegekend? Dan contacteren wij je zodra er een plaats vrijkomt. Je schrijft intussen best in in een andere school. 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er in 1A en 1B?

De capaciteit voor schooljaar 2024-25 bij LAB Sint-Amands is voor 1A vastgelegd op 95 leerlingen, voor 1B op 10 leerlingen.

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024. Heeft de school nog vrije plaatsen? Dan kan je je kind inschrijven. Heeft de school geen vrije plaatsen meer? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst. Geloof ons, je kan best tijdig aanmelden.

Kan ik zowel voor LAB Sint-Amands als voor LAB Sint-Niklaas aanmelden.

Dat kan. LAB Sint-Niklaas maakt wel gebruik van een ander aanmeldingssysteem, dat van de Stad Sint-Niklaas. Het kan best zijn dat je met wat geluk een vrije plaats toegewezen krijgt in beide scholen. Je kiest dan bij welke je inschrijft, en laat weten aan de andere school dat je niet zal inschrijven. Je plekje gaat dan naar de volgende op de wachtlijst, die waarschijnlijk een gat in de lucht springt.

bottom of page