top of page
DSCF3785_edited.jpg

WELZIJN & PRESTATIES 
LEERKRACHTEN EN DIRECTIE

Onderzoek in het Vlaams Lager en Secundair onderwijs - UGent

Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van een breder onderzoeksproject dat een duidelijker inzicht probeert te krijgen in het welzijn en de prestaties van leerkrachten en schooldirecteurs in Vlaanderen. Het onderzoek wees op een aantal opmerkelijke verschillen. We sommen ze hier voor je op.

PLANLAST: Totaal = 3.22; LAB = 2.21
Planlast verwijst naar de inspanningen die worden gevraagd aan mensen op de werkvloer om regels, voorschriften en procedures na te leven die niet bijdragen aan het bereiken van een beoogd doel.

PUBLIC SERVICE MOTIVATION: Totaal = 3.68; LAB = 4.09
Het concept Public Service Motivation verwijst naar de motivatie die medewerkers in publieke organisaties halen uit de maatschappelijke relevantie van hun werk. 

VOICE: Totaal = 3.74; LAB = 4.19
Het concept Voice verwijst naar het aandragen van innovaties suggesties voor veranderingen. 

LMX: Totaal = 3.66; LAB = 4.10
Het concept Leader-Member EXchange is een indicatie van de kwaliteit van de relatie tussen de leerkrachten en hun directeur. Er werd nagegaan in welke mate leerkrachten aanvaard, geholpen en beschermd worden door hun directeur.

STEUN VAN DE DIRECTEUR: Totaal = 3.94 ; LAB = 4.34
In welke mate ervaren leerkrachten steun van hun directeur voor hun professionele ontwikkeling.

STEUN VAN DIRECTEUR VOOR BETROKKENHEID: Totaal = 3.41; LAB = 3.9
Steun voor betrokkenheid refereert naar de mate waarin directeurs interesse tonen in het werk en het welzijn van hun leerkrachten.

 

STEUN VANUIT PERSONEELSBELEID: Totaal = 3.05; LAB = 3.51
In welke mate is het personeelsbeleid op school erop gericht om leerkrachten te ondersteunen? 

CONTINUE FEEDBACK - 7-PUNTENSCHAAL: Totaal = 3.60; LAB = 4.97
Continue feedback is belangrijk om personen van informatie te voorzien over hoe ze hun werk doen en hoe ze kunnen verbeteren. 

KWALITEIT VAN FEEDBACK - 7-PUNTENSCHAAL: Totaal = 4.54; LAB = 5.57
Hierbij werd bij de leerkrachten gepeild naar de mate waarin zij waardevolle en nuttige feedback ontvangen van hun directeur

Je kan hier het volledige rapport nalezen

bottom of page