top of page
DSCF3479.JPG

PROFESSIONELE SAMENWERKING VAN LEERKRACHTEN

Samenwerking in functie van professionalisering: een case study.

"De cijfers in verband met de collaboratieve schoolcultuur tonen onweerlegbaar aan dat LAB erin slaagt om binnen haar werking een samenwerkingsklimaat te creëren, waarbij leerkrachten zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijsproces van hun leerlingen en dat zij samen naar innovatieve oplossingen zoeken om verbeteringen aan te brengen."

Nathalie Cloet van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, deed onderzoek naar de professionele samenwerking van leerkrachten. In haar masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen vatte ze het als volgt samen:

 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en daarom wordt levenslang leren heel belangrijk in elke professionele omgeving.

 

Klassieke opleidingen bieden geen echte oplossing voor dit probleem, ze brengen praktische problemen met zich mee en de transfer van wat er geleerd wordt naar de praktijk, blijkt vaak een struikelblok. Professionaliseren binnen de eigen context wint daarom aan belang. Professioneel samenwerken in team brengt hier soelaas omdat teamleden daar kennis en expertise kunnen delen. 

 

Volgens internationaal onderzoek hinkt het Vlaamse onderwijs achterop wat betreft professionele samenwerking. De diep verankerde cultuur van individualisme vormt een belemmering om doeltreffende samenwerkingsinitiatieven op gang te brengen of te houden, en dit ondanks de vele aangetoonde voordelen. 

 

Dit onderzoek toont aan dat LAB de samenwerking en professionalisering in team faciliteert binnen alle aspecten van haar werking. Hierdoor scoort de school beduidend beter op collaboratieve schoolcultuur, collegialiteit en teamspirit. Op de school heerst een klimaat van onderlinge steun, vertrouwen, openheid en respect. Coaches voelen zich samen verantwoordelijk om een gemeenschappelijk, doel te bereiken en ze zijn wederzijds aansprakelijk en afhankelijk van elkaar. 

 

De volledige masterproef kan je hier nalezen.

bottom of page