top of page

WERKING

LAB brengt leren tot leven met vakoverschrijdende projecten. Je gaat actief aan de slag met de theorie die je in de masterclasses krijgt. Zo trekken we de wijde wereld in of brengen die gewoonweg binnen. Bij ons dus geen klassieke lessenrooster, wel collega's die samen het project waarin alle leerdoelen elkaar ontmoeten ontwerpen en begeleiden. Je kan bij elke leerkracht terecht met je vragen, en je spreekt hen aan met de voornaam.

ZELF PLANNEN

Vanaf dag 1 bij LAB leren we je plannen. We evalueren je planningsvaardigheden en sturen bij. Dat zal in je verdere studies, loopbaan en leven goed van pas komen.

72683908_2405195099596978_68072269574454

ONDERZOEKSPROJECT

Tijdens de onderzoeksprojecten stimuleren we je om actief kennis te verwerven. Je leert vragen stellen, opzoeken, doorzetten, out-of-the-box denken, analyseren, betrouwbare conclusies trekken en presenteren.

73232858_606362839902554_500532746339221

CO-CREATIE &
CO-TEACHING

LAB-leerkrachten zijn een hele week op school. Ze ontwerpen samen de onderzoeksprojecten en leerlijnen. Soms staan ze samen voor de klas. Zo is er altijd wel een leerkracht die je verder helpt

73185802_554635558627003_389470077808174

LAB@WORK

Tijdens LAB@Work ga je zelfstandig met de theorie aan de slag. Een team van coaches staat klaar voor al je vragen. Je krijgt heel wat werktijd op school en dat doe je volgens de planning die je zelf opstelt.

71677455_2395888230627794_16631805844924

SPREEKLAB

Een taal leer je door ze te (durven) spreken. De theorie leer je in de Masterclasses, tijdens SpreekLAB praat je de hele tijd Frans of Engels. Zo ben je extra goed voorbereid op de taalstages: Luik, Brighton, Brussel, Londen, St-Malo en Berlijn krijgen elk jaar hun portie LABsters voor de kiezen! Je gaat in interactie met de lokale bevolking, krijgt workshops en rondleiding in het Frans of Engels en maakt kennis met lokale culturele gewoontes.

74463902_264921244442080_952857053171286

CULTUURBESCHOUWING

Bij LAB geen godsdienst of zedenleer. We geven je een brede maatschappelijke vorming, een kritische bril om naar jezelf en de wereld rond je te kijken: filosoferen, actualiseren van historische thema’s, LAB-waarden en het vergelijken van de verschillende erkende levensbeschouwingen zijn de 4 grote thema’s.

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen. VOOP groepeert een 20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een vrijzinnig-humanistische visie.

 

Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinig-humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.

74340159_600086940735306_886497339700884

LEERCOACH

Elke LABster heeft een leercoach. Wekelijks ga je in kleine groepjes in reflectie en gesprek over jouw executieve functies, de leerstrategieën die je (nog niet) inzet en je zelfsturing. 

71170752_628710627661947_151240896161198

(ONT)ZORGCOACHES

Onze drie zorgcoaches Rika, Dominique en Joyce zorgen ervoor dat jij de ondersteuning krijgt waar je van groeit. Ze versterken onze LAB-leerkrachten in het coachen van onze LABsters: zo brengen zij het LAB-model in praktijk voor de leerkrachten. Ze brengen hen theoretische kennis bij over executieve functies; leerstrategieën en zelfsturing en zetten dit samen met de coaches om naar de praktijk. 

 

Zorgcoaches zijn onze aanspreekpunten voor het ondersteuningsnetwerk (Plus²) en voor leerlingen met leerhindernissen.

DSCF3611.JPG

MASTERCLASSES

De theorie ontdek je tijdens korte instructiemomenten. Je gaat er vrijwel meteen mee aan de slag in de onderzoeksprojecten. Zo wordt alles veel concreter en kan je ook gerichter uitleg vragen.

71345944_392581501663429_827745898802341

SILENCE

Uitgebreid vragen stellen kan tijdens LAB@work. Tijdens Silence werk je in opperste concentratie je geplande opdrachten af. Zo trainen we jouw zelfsturing en doorzettingsvermogen. Ssst!

72722201_1947194225425740_90134012390560

EVALUATIE

Leren is een proces, niet een reeks momentopnames uitgedrukt in punten. LAB evalueert je competenties en strategische vaardigheden continu. Je bespreekt je evolutie wekelijks met je persoonlijke coach.

73413189_499948680557379_194174534290296

BEWEGEN

Naast de LO-les is er elke dag sport en spel. Bewegen geeft je hersenen zuurstof waardoor ze beter werken. En een stel goed werkende hersenen heb je zeker nodig als LAB-leerling.

71183582_3661283007278805_43829498384975
bottom of page